Hyppää sisältöön

Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuteen ja säilytykseen sekä yleisten kirjastojen palveluihin lähes 3,4 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2023 10.56
Uutinen

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on myöntänyt digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen, yhteisiin palveluihin yleisille kirjastoille sekä aineettoman kulttuuriperinnön digitointiin yhteensä 3 389 110 euroa.

Finna-palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen myönnettiin Kansalliskirjastolle 590 000 euroa sekä Ahvenanmaan museoiden ja yleisten kirjastojen mukaantuloon Finnaan myönnettiin Kansalliskirjastolle 100 000 euroa. Tänä vuonna 10 vuotta täyttänyt Finna-palvelu on miljoonien kulttuuri- ja tiedeaineistojen koti, jossa aineistojaan tarjoavia organisaatioita on mukana jo 450 ja palveluun tehdään verkkokäyntejä vuosittain yli 55 miljoonaa.

Kulttuuriperintö-PAS-palvelun ja PAS-ratkaisun tuottamiselle ja kehittämiselle myönnettiin Tieteen tietotekniikan keskus CSC:lle 850 000 euroa ja Finna-palvelun tekniseen infrastruktuuriin ja tukipalveluihin 248 364 euroa. Kulttuuriperinnön pitkäaikaissäilytyspalvelu mahdollistaa digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen säilymisen autenttisina ja käytettävinä tuleville sukupolville.

Finna-palvelu ja Kulttuuriperintö-PAS-palvelu ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia digitaalisen kulttuuriperinnön palveluita kulttuuriperintöorganisaatioille, jotka Kansalliskirjasto ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC tuottavat.

Lisäksi Museovirastolle myönnettiin 173 030 euroa arkeologisen palveluportaalin ja tietovarannon kehityshankkeeseen.

Kansalliskirjastolle myönnettiin yleisten kirjastojen yhteisten palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen 890 000 euroa sekä Melinda-palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen yleisille kirjastoille 200 000 euroa.

Avustusta myös aineettoman kulttuuriperinnön digitalisaatiohankkeisiin 

Museoiden digitalisaatiohankkeisiin voidaan vuosittain myöntää avustusta vuosittain vaihtuvilla painopisteillä. Aineeton kulttuuriperintö oli painopisteenä vuonna 2023, jolloin juhlistettiin 20-vuotiasta Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. 
Avustuksella tuetaan museokokoelmiin tallennettavan aineettoman kulttuuriperinnön digitointia ja julkaisemista. Avustusta myönnettiin 11 hankkeelle yhteensä 320 500 euroa.

Lisätietoja avustuksesta sekä myönnetyt avustukset

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, OKM, p. 02953 30336