Hoppa till innehåll

Tilläggsbudgetpropositionen stöder elitidrotten samt främjandet av likabehandling inom idrott och motion

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2024 13.50
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 21 mars en tilläggsbudgetproposition till riksdagen. I propositionen föreslås ett tillägg på sammanlagt 3,2 miljoner euro för utveckling av elitidrotten och verksamheten vid stora evenemang, för stödjande av föreningsverksamheten och för främjande av likabehandling inom idrott och motion. Tillägget består av oanvända intäkter av penningspelsverksamhet som återförts till undervisnings- och kulturministeriet.

I tilläggsbudgeten föreslås ett tillägg på 400 000 euro för att stödja förberedelserna och finslipningen inför de olympiska spelen och paralympiska spelen i Paris, ett tillägg på 500 000 euro för att stödja skidgrenarna i förberedelserna för vinter-OS och de paralympiska spelen i Milano-Cortina 2026 samt ett tillägg på 200 000 euro för att effektivisera träningen i de grenar som bekräftats som nya grenar i de olympiska spelen.

– De olympiska spelen och paralympiska spelen i Paris närmar sig och är åter en stor möjlighet för våra idrottare att nå framgång. Avsikten med tilläggsstödet är att säkerställa att de idrottare som fått en plats i spelen förbereder sig på ett optimalt sätt för den viktigaste tävlingen i sin idrottskarriär, säger idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

– Det är nödvändigt att det går bra i skidgrenarna för att Finland ska ha framgång i vinter-OS i Milano-Cortina 2026. Genom tilläggsstödet möjliggörs en tillräcklig utvecklingspotential för både idrottare och skidunderhåll, säger ministern.

I tilläggsbudgeten föreslås ett tillägg av engångsnatur på 700 000 euro för att utveckla verksamheten vid stora motions- och idrottsevenemang. Genom tilläggsanslaget stärks samordningen av och kompetensen hos evenemangsstäder och evenemangsanordnare samt de förutsättningar med vars hjälp de mångahanda fördelarna av stora idrottsevenemang stöder utvecklingen av den finländska idrotten och Finlands välfärd.

– En särskild prioritering är ansökan om och ordnande av stora tävlingar för unga. Internationella idrottsevenemang och deltagande i dem stärker gemenskapen och samhörigheten och välfärden. Vi ska inte heller glömma evenemangens och de stora tävlingarnas betydelse för samhällsekonomin, säger minister Bergqvist.

Likabehandling främjas inom motion och idrott

I tilläggsbudgeten föreslås ett tillägg av engångsnatur på 689 000 euro för främjande av likabehandling inom motion och idrott. Genom det föreslagna tillägget är det möjligt att stödja projekt som gäller likabehandlingsarbete inom idrott och motion samt jämlik och ansvarsfull idrottsverksamhet i kommunerna.

Tilläggsfinansieringen stöder regeringens mål om jämställdhet inom motion och idrott och verksamhet i frivilligorganisationer som är öppen för alla samt förverkligandet av likabehandling, icke-diskriminering, jämställdhet och mänskliga rättigheter inom motion och idrott i enlighet med statsrådets meddelande.

Genom det föreslagna tilläggsanslaget på 694 000 euro för stöd för föreningsverksamhet fortsätter utvecklandet av en mångsidig organiserad idrottsverksamhet i form av utvecklingsstöd för föreningsverksamheten. Med understödet kan föreningarnas livskraft ökas och till exempel grupper för barn och unga, tillämpad motion och familjemotion stärkas.

– En särskild prioritering i de framtida åtgärderna är personer med invandrarbakgrund, personer med funktionshinder och ungdomar som hör till minoritetsgrupper. Motion och idrott har en viktig roll i samhället när det gäller att stärka gemenskapen och samhörigheten och därmed också när det handlar om att utrota rasism, säger minister Sandra Bergqvist.

Pressmeddelande 21.3.2024: Regeringen lämnade en tilläggsbudgetproposition till riksdagen

Mer information:

  • Direktör Tiina Kivisaari, tfn 0295 330 178
  • Oscar Byman, idrotts- och ungdomsministerns specialmedarbetare, tfn 050 479 7976