Hoppa till innehåll

Tidningar och nätpublikationer som ges ut på de nationella minoritetsspråken

Avustus

Det huvudsakliga syftet är att understödja tidningar och nätpublikationer som ges ut på svenska, samiska, karelska eller romani eller på teckenspråk, producering och publicering av material på samiska eller karelska i samband med en tidning som ges ut på finska eller svenska samt nyhetstjänster på svenska.

År 2023 beviljas sammanlagt 500 000 euro. Anslaget är avsett för verksamheten år 2023, men understödet får användas ända till den 30 april 2023, densamma dag som bidragsmottagaren ska inlämna en utredning över hur understödet har använts. 

Ansökningstiden: 2.5.–31.5.2023 (kl.16.15).

Kultur

Ytterligare information

Regeringsråd Satu Paasilehto, tfn 0295 330 240, [email protected]