Hoppa till innehåll

Studentorganisationerna och minister Bergqvist behandlade totalreformen av studiestödet vid ett rundabordssamtal

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2023 15.02
Nyhet

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist och företrädare för studentorganisationerna sammanträdde onsdagen den 22 november i ett rundabordssamtal för att diskutera totalreformen av studiestödet.

Vid diskussionen, som minister Bergqvist stod värd för, gavs en överblick över nuläget, diskuterades utmaningarna för studiestödet genom tiderna och riktades blicken framåt, dvs. mot totalreformen av studiestödet.

I nuläget består studiestödet av studiepenning som betalas till studerande, bostadstillägg och statsborgen för studielån. För studielånstagare med låga inkomster kan räntorna betalas som ränteunderstöd och den som avlagt högskoleexamen inom utsatt tid kan få studielånskompensation. Studiestödet har utvecklats i cykler under olika regeringsperioder. Varje regering har haft olika utbildnings-, sysselsättnings- och socialpolitiska intressen och ramvillkoren för statens finanser har varit olika.

I enlighet med regeringsprogrammet görs inga indexjusteringar i studiepenningen åren 2024–2027. En konsekvens av detta är att studiepenningens köpkraft sjunker med uppskattningsvis 10 procent fram till 2027. Regeringen genomför dessutom en totalreform av bostadsbidraget med syftet att stöden ska riktas till de grupper som har störst behov av stöd. 

Regeringen vill även trygga förutsättningarna för heltidsstudier genom en proposition om ändring av lagen om studiestöd. Enligt propositionen, vars riksdagsbehandling är på slutrakan, görs en nivåhöjning av studiepenningens försörjarförhöjning och beloppet på statsborgen för studiestöd höjs.  

Under diskussionerna betonade studentorganisationerna bland annat sambandet mellan tillräckligt studiestöd och höjandet av utbildningsnivån.

Regeringen inleder en totalreform av studiestödet och i och med reformen är syftet med studiestödet i första hand att möjliggöra studier på heltid. I totalreformen av studiestödet går man igenom studiepenningens nivå, studielånets storlek och studielånskompensationens belopp, gränserna för de fria inkomsterna, ställningen för studerande med familj och stödet till boendet. För reformen görs de bakgrundsutredningar som behövs.

–    Vi förde en konstruktiv diskussion vid mötet och studentorganisationerna lyfte fram aspekter som är viktiga för dem. Syftet med totalreformen av studiestödet är att trygga försörjningen under studietiden, stärka de sporrande elementen i studiestödet och stödja slutförandet av studierna inom målsatt tid, säger idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

Mer information: 
Rosanna Blomster, idrotts- och ungdomsminister Bergqvists specialmedarbetare, [email protected], tfn 050411 9338
Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 040 5786991