Hoppa till innehåll

Studentexamen förnyas – framöver skriver alla studerande minst fem ämnen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2018 13.33 | Publicerad på svenska 15.11.2018 kl. 14.04
Pressmeddelande

Syftet med studentexamensreformen är att stöda de mål man satt upp för verkställandet av den nya gymnasielagen. Reformen stöder allmänbildningen, gör examinandens ställning mer flexibel och främjar examens internationalitet. Framöver skriver alla studerande minst fem ämnen. Studentexamen kan i framtiden även avläggas på engelska. Regeringen avlät lagpropositionen till riksdagen torsdagen den 15 november.

-Studentexamens nya struktur stöder ett kunnande som överskrider läroämnesgränserna. Möjligheten att avlägga examen på engelska gör Finland attraktivt för internationella förmågor och ett mera flexibelt sätt att avlägga studentexamen minskar examinandernas stress, säger undervisningsministern.

Examensstrukturen ändras så att examinanden avlägger fem prov, till vilka hör provet i modersmål och litteratur samt enligt examinandens eget val tre prov av en grupp som består av provet i matematik, provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk och provet i realämnena. Examinander bestämmer själv vilket det femte provet är, t.ex. ett andra realprov eller ett främmande språk. På så sätt bildas en mer balanserad helhet där man på ett bättre sätt kan mäta hur examinanden tagit till sig gymnasiestudierna. Studentexamen kommer framöver även att innehålla ämnesövergripande uppgifter.

Examinandernas ställning förbättras, eftersom de i samband med anmälan inte längre på ett bindande sätt ska behöva anmäla om proven avläggs som obligatoriska eller extra prov. Vidare ska erkännandet och identifierandet av kunnande förbättras. Godkända prov som ingått i en underkänd studentexamen ska kunna inkluderas i en ny examen under tre års tid från det att det tidigare provet godkändes.

I och med lagändringen kommer det att bli möjligt att avlägga studentexamen på engelska. Studentexamen ska kunna avläggas på engelska av studerande som har genomfört lärokursen för gymnasieutbildningen eller en yrkesexamen huvudsakligen på engelska. I den engelskspråkiga studentexamen avläggs samma prov som i den finsk- eller svenskspråkiga examen. I reformen har man beaktat nationalspråkens ställning som en obligatorisk del av examen så att det även i den engelskspråkiga examen ingår ett prov i finska eller svenska.

Avsikten är att studentexamenslagen träder i kraft tillsammans med gymnasielagen den 1 augusti 2019.

De föreslagna ändringar som gäller avläggande av studentexamen tillämpas på examinander som inleder avläggandet av studentexamen under examenstillfället våren 2022 eller efter det. Examinander som redan inlett avläggandet av examen eller examinander som börjar skriva studentexamensprovet senast hösten 2021 avlägger examen enligt den nuvarande lagstiftningen.

Upplysningar:

- Daniel Sazonov (ministerns intervjuförfrågningar), tfn 0295 330276
- Tiina Silander, projektchef, tfn 02953 30188
- Matti Sillanmäki, regeringsråd, tfn 02953 30193

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning