Hyppää sisältöön

Ylioppilastutkinto uudistuu – jatkossa kaikki opiskelijat kirjoittavat vähintään viisi ainetta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2018 13.33
Tiedote

Ylioppilastutkinnon uudistuksen tavoitteena on tukea lukiouudistuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Uudistus vahvistaa yleissivistystä, joustavoittaa kokelaan asemaa ja edistää tutkinnon kansainvälisyyttä. Jatkossa jokainen opiskelija kirjoittaa vähintään viisi ainetta. Ylioppilastutkinnon voi tulevaisuudessa suorittaa myös englannin kielellä. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle asiaa koskevan lakiesityksen.

- Ylioppilastutkinnon uusi rakenne vahvistaa laajaa yleissivistystä ja oppiainerajat ylittävää osaamista. Mahdollisuus suorittaa tutkinto englannin kielellä edistää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien näkökulmasta. Joustavampi ylioppilastutkinnon suorittaminen taas vähentää kokelaiden stressiä, sanoo opetusministeri.

Tutkinnon rakenne muuttuu siten, että kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja reaaliaineen koe. Kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen. Tutkinnosta muodostetaan näin tasapainoisempi kokonaisuus, jolla mitataan nykyistä paremmin lukion opintojen omaksumista. Ylioppilaskokeisiin laaditaan jatkossa myös oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.

Kokelaiden asema paranee, kun kokelaat eivät enää sitovasti valitse kokeita pakollisiksi tai ylimääräisiksi.  Lisäksi osaamisen tunnistamista ja tunnustamista vahvistetaan. Jos tutkinto tulee hylätyksi, hylättyyn tutkintoon sisältyneet hyväksytyt kokeet voidaan sisällyttää aloitettavaan uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisen ajankohdasta.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tulee lakimuutoksen myötä mahdolliseksi englanninkielellä. Englanninkielisen ylioppilastutkinnon voi suorittaa opiskelija, joka suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärän tai ammatillisen tutkinnon pääosin englannin kielellä. Englanninkielisessä tutkinnossa suoritetaan samat kokeet kuin suomen- tai ruotsinkielisessä tutkinnossa. Uudistuksessa on turvattu kansalliskielten asema tutkinnon pakollisena osana niin, että myös englanninkieliseen tutkintoon sisältyy suomen tai ruotsin koe. 

Ylioppilastutkintolain on tarkoitus tulla voimaan yhdessä lukiolain kanssa 1.8.2019.

Uuden lain mukaiset muutokset koskevat kokelaita, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelunsa syksyllä 2020 aloittavia lukiolaisia. Tutkinnon suorittamisen jo aloittaneet tai viimeistään syksyllä 2021 aloittavat kokelaat suorittavat tutkinnon nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoa:
- erityisavustaja Daniel Sazonov (ministerin haastattelupyynnöt), puh. 02953 30276
- projektipäällikkö Tiina Silander, puh. 02953 30188
- hallitusneuvos Matti Sillanmäki, puh. 02953 30193

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Yleissivistävä koulutus