Hoppa till innehåll

Stöden till tidningar på minoritetsspråk har beviljats

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2021 13.35
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat om stöd för tidningar och webbpublikationer som ges ut på ett riksomfattande minoritetsspråk samt om stöd för produktion av nyhetstjänster på svenska. Totalt beviljades 0,5 miljoner euro i understöd.

Svensk Presstjänst Ab beviljades  375 000 euro i understöd för att stödja produktionen av nyhetstjänster på svenska, Förlags Ab Sydvästkusten 78 000 euro för att sänka utgivningskostnaderna för tidningen Åbo Underrättelser, Tigern rf  som ger ut tidningen Ny Tid  20 000 euro  för publicering av webbnyheter samt Understödsföreningen för Nya Östis rf 27 000 euro för att täcka distributions- och tryckkostnaderna för tidningen Nya Östis.

Stöd kan fås för en tidning eller webbpublikation som ges ut på något av de nationella minoritetsspråken, dvs. samiska, karelska och romani eller teckenspråk samt för att stödja produktionen av nyhetstjänster på svenska. Anslaget får också användas för produktion av innehåll på samiska eller karelska som ingår i en tidning som ges ut på finska eller svenska.

Mer information:  regeringsrådet Satu Paasilehto, tfn 0295 330 240