Määrärahan jako OKM/2021/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.9.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2021

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Satu Paasilehto, Hallitusneuvos p.+35 8295330240
Asia
Tuen myöntäminen valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja verkkojulkaisujen sekä ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää kuluvan vuoden talousarvion momentilta 29.01.50.5 (Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki) valtioneuvoston sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen (389/2008) mukaisesti Svensk Presstjänst Ab:lle 375 000 euron avustuksen ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen, Förlags Ab Sydvästkustenille 78 000 euron avustuksen Åbo Underrättelser –nimisen sanomalehden julkaisukustannusten alentamiseen, Tigern rf:n julkaisemalle Ny Tid –lehdelle 20 000 euron avustuksen verkkouutisten julkaisemiseen sekä Understödsföreningen för Nya Östis rf:lle 27 000 euron avustuksen Nya Östis –lehden jakelu- ja painatuskustannusten kattamiseen. Anarâškielâ servi ry:n hakemus esitetään hylättäväksi. Jaettavien avustusten yhteismäärä on 500 000 euroa.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää avustuksen ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamiseen Svensk Presstjänst Ab:lle, Förlags Ab Sydvästkustenille Åbo Underrättelser –nimisen sanomalehden julkaisukustannusten alentamiseen, Tigern rf:n julkaisemalle Ny Tid –lehdelle verkkouutisten julkaisemiseen sekä Understödsföreningen för Nya Östis rf:lle lehden jakelu- ja painatuskustannusten kattamiseen sekä hylkää Anarâškielâ servi ry:n hakemuksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen