Hoppa till innehåll

Stöden till tidningar på minoritetsspråk beviljade

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2022 13.22
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat om stöd för tidningar och webbpublikationer som ges ut på ett riksomfattande minoritetsspråk samt om stöd för produktion av nyhetstjänster på svenska. Totalt beviljades 0,5 miljoner euro i understöd.

TI år var det bara svenskspråkig media som ansökte stöd. HSS Media Ab beviljades 63 000 euro i understöd för att sänka publiceringskostnaderna samt för att utveckla den digitala tidningen för tidningen Syd-Österbotten. Tidningarna Västra Nyland och Östnyland, som publiceras av KSF Media, beviljades båda 95 000 euro. Natur och Miljö rf beviljades 34 000 euro för att upprätthålla och utveckla för den svenskspråkiga webbplatsen Finlands Natur. Understödsföreningen för Nya Östis rf fick 35 000 euro för att täcka redaktionskostnader och administrativa kostnader för tidningen Nya Östis. Tigern rf beviljades 20 000 euro för kostnader i anslutning till nyhetsproduktionen för tidningen Ny Tids webbpublikation och för att utveckla webbpublikationen. Därutöver fick tidningen Pargas Kungörelser, som publicerades av ÅU Media, 63 000 euro och tidningen Åbo Underrättelser 95 000 euro för att sänka publiceringskostnaderna.

Stöd beviljas för en tidning eller webbpublikation som ges ut på något av de nationella minoritetsspråken, dvs. samiska, karelska och romani eller teckenspråk samt för att stödja produktionen av nyhetstjänster på svenska. Anslaget får också användas för produktion av innehåll på samiska eller karelska som ingår i en tidning som ges ut på finska eller svenska.

Mer information: regeringsrådet Satu Paasilehto, tfn 0295 330 240

Beslut på finska