Hoppa till innehåll

Statsminister Petteri Orpo och ungdomsminister Sandra Bergqvist: Ungas möjligheter att påverka bör stärkas

statsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2023 15.31
Pressmeddelande
Statsminister Petteri Orpo, minister Sandra Bergqvist och en grupp ungdomar.

Statsminister Petteri Orpo och idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist deltog i ett toppmöte för unga påverkare i Helsingfors fredagen den 1 september. Statsministern och ungdomsministern lyssnade på och kommenterade de förslag om temana i regeringsprogrammet som ungdomarna diskuterade i olika workshoppar.

– Att ta in ungdomsfullmäktige i kommunallagen var ett viktigt beslut för att stärka de ungas delaktighet, men arbetet är ännu inte över. Det är viktigt att ständigt uppmärksamma de ungas ställning både på kommun- och välfärdsområdesnivå. Detta mål antog vi också i regeringsprogrammet, sade statsminister Orpo vid evenemanget.

– Ungdomars liv ska dock inte bara handla om förvaltning och påverkan, ni bör också ha rätt till ett bekymmersfritt liv. Världen ska vara en plats där man vågar lita på framtiden: Att det finns jobb, en ren natur och tjänster som fångar upp en om man inte klarar sig. Det är upp till oss beslutsfattare att se till detta, så att ni inte behöver göra det, konstaterade statsminister Orpo.

I sitt anförande betonade minister Bergqvist vikten av att stärka de ungas möjligheter att påverka. Som ett konkret verktyg lyfte minister Bergqvist fram stärkandet av strukturerna för att höra unga, till exempel enligt Estlands modell. I Estland planerar man att inrätta en grupp som stärker de ungas delaktighet vid alla ministerier som är viktiga för ungdomar.

– Vi beslutsfattare har ett särskilt ansvar att lyssna på de ungas budskap och en skyldighet att inkludera de unga i beslutsfattandet. Kanalerna för deltagande bör dock utvecklas på ungdomarnas villkor. Vi måste erbjuda de unga platser att påverka, trygga utrymmen där de kan öva, pröva, göra misstag och lära sig. På detta sätt uppstår det nya tankesätt och idéer, säger minister Bergqvist.

Under dagen diskuterade ungdomarna sina önskemål inför den nya regeringen. I workshopparnas teman fokuserade man på de ungas möjligheter och roll i framtidens samhälle och på diskussioner om bland annat internationellt samarbete och hållbara energilösningar.

Mer information om evenemanget (på finska)

Ytterligare information:

Katri Manninen, statsministerns specialmedarbetare, statsrådets kansli, tfn 0295 16001 (statsrådets växel)

Rosanna Blomster, idrotts- och ungdomsministerns specialmedarbetare (ungdomsfrågor, studiestöd), tfn 0295 330 337