Hoppa till innehåll

Statligt specialunderstöd till åtgärder som krävs på grund av den utvidgade personaldimensioneringen inom elev- och studerandevården, särskilt stärkandet av den generellt inriktade elevhälsan i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och i gymnasierna och yrkesläroanstalterna 2021–2022

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för åren 2021–2022. Statligt specialunderstöd beviljas kommuner och samkommuner som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under undervisnings- och kulturministeriets moment 29.10.30 uppgår till sammanlagt högst 9 940 000 euro. 

Statligt specialunderstöd beviljas enskilda kommuner eller samkommuner efter ansökan och är avsett att användas 2021–2022. 

Kommuner som ordnar gymnasieutbildning kan i sin ansökan inkludera studerande i yrkesutbildning för vilka kommunen ordnar elevvårdstjänster och även dessa studerande beaktas när anslaget fördelas. 

Ansökningstiden börjar den 2.6.2021 och slutar den 10.8.2021 klo. 16.15

Avsikten är att fatta besluten i Augusti/September 2021.

Utbildning

Ytterligare information

•  Jussi Pihkala, undervisningsråd, [email protected]
tfn 0295 330256

• Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected]    
tfn 0295 330216

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen: 

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd