Hyppää sisältöön

Valtion erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin, erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuosille 2021-2022

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta vuosille 2021-2022. Valtion erityisavustusta myönnetään esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta järjestäville kunnille ja kuntayhtymille. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 9 940 000 euroa opetus-ja kulttuuriministeriön momentilta 29.10.30. 

Valtion erityisavustus myönnetään kunta- tai kuntayhtymäkohtaisesti, hakemuksen perusteella, käytettäväksi vuosina 2021-2022. 

Lukiokoulutuksen järjestäjänä toimivat kunnat voivat sisällyttää hakemukseensa myös ne ammatillisen koulutuksen opiskelijat, joille kunta järjestää opiskeluhuollon palveluja, jolloin myös nämä opiskelijat otetaan huomioon määrärahan jaossa. 

Hakuaika alkaa 2.6.2021 ja päättyy 10.8.2021 klo 16.15

Päätökset pyritään tekemään elo/syyskuussa 2021.
 

Myönnetyt avustukset

Myönnetyt avustukset
Koulutus

Lisätietoja

• Jussi Pihkala, opetusneuvos, [email protected]
puh. 0295 330256

• Aili Tervonen, projektisihteeri, [email protected]    
puh. 0295 330216

Tekninen tuki hakuprosessissa: 

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.