Hoppa till innehåll

Statligt specialunderstöd för samarbete mellan förvaltningsområden för att minska skolsegregation och för stadsplanering

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för samarbete mellan förvaltningsområden inom kommuner och städer som rör minskandet av skolsegregation 2021–2023.  Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 1,3 miljoner euro.

Ansökan rör kommuner och samkommuner. Statsunderstödet riktas särskilt till de kommuner och städer där ökad social och regional differentiering i samhället orsakar differentiering mellan grundskolor, dvs. skolsegregation. 

Ansökningstiden börjar den 7 juni och slutar den 29 oktober 2021 kl. 16.15. 

Avsikten är att beslut ska fattas i november 2021.

Utbildning

Ytterligare information

•  Minna Polvinen, undervisningsråd, [email protected] 
tfn. 0295 330 262

•  Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected]
tfn. 0295 330 216

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen: 

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod