Hyppää sisältöön

Valtion erityisavustus koulusegregaation vähentämistä koskevaan hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja kaupunkisuunnitteluun

Avustus

Opetus-ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustukset koulusegregaation vähentämistä koskevaan kuntien ja kaupunkien sisäiseen hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja kaupunkisuunnitteluun vuosille 2021-2023.  Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 1.3 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20.

Haku koskee kuntia ja kuntayhtymiä. Valtionavustus on suunnattu erityisesti niille kunnille ja kaupungeille, joissa yhteiskunnan lisääntynyt sosiaalinen ja alueellinen eriytyminen aiheuttaa peruskoulujen välistä eriytymistä eli koulusegregaatiota. 

Hakuaika alkaa 7.6. ja päättyy 29.10.2021 klo.16.15. 

Päätökset pyritään tekemään marraskuussa 2021.

Koulutus

Lisätietoja

•  Minna Polvinen, opetusneuvos, [email protected] 
puh. 0295 330 262

•  Aili Tervonen, projektisihteeri, [email protected]
puh. 0295 330 216

Tekninen tuki hakuprosessissa: 

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset