Hoppa till innehåll

Statligt specialunderstöd för åtgärder som stärker och utvecklar den generellt inriktade elevhälsan för år 2024–2025

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för år 2024–2025. Statligt specialunderstöd beviljas anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning och gymnasie- och yrkesutbildning samt huvudmän för läroanstalter inom fritt bildningsarbete som anordnar utbildning för läropliktiga. Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under undervisnings- och kulturministeriets moment 29.10.30 uppgår till sammanlagt högst 12 miljoner euro.

Det statliga specialunderstödet beviljas efter ansökan och är avsett att användas för tiden den 1 januari 2024–31 juli 2025.

Ansökningstiden börjar den 1 september 2023 och går ut den 12 oktober 2023 kl. 16.15.

Avsikten är att beslut ska fattas i november–december 2023.

Utbildning

Ytterligare information

  • Jari Rutanen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 011
  • Merja Mannerkoski, specialsakkunnig, tfn 0295 330 325 (förskoleundervisning och grundläggande utbildning)
  • Anne Ekroth, undervisningsråd, tfn 0295 330 104 (gymnasier och yrkesutbildning)

E-postadresserna är i formatet [email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.Filen öppnas i en ny flik.