Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för verkstadsverksamhet för unga 2023

Avustus

Understödet är avsett för att stödja sådan verkstadsverksamhet för unga som avses i ungdomslagen (1285/2016). Sökanden kan vara en kommun eller flera kommuner tillsammans, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. 

Målet med understödet är att minska utslagningen bland unga – alla unga hålls på utbildningsvägen, ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar. Understöd kan beviljas för stärkande av de ungas sociala identitet, för stadigvarande verkstadsverksamhet eller för utvecklande av verkstadsverksamheten till sådana anordnare av verkstadsverksamhet som har fått rätt till statsbidrag. Understöd kan också sökas för regionala samordningsuppgifter.

Ansökningstiden börjar den 10 november 2022 och går ut den 15 december 2022 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan rikta högst cirka 16 miljoner euro till understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. 

Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöden senast den 30 april 2023.

På understödet tillämpas följande lagar och förordningar: ungdomslagen (1285/2016), statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017) och statsunderstödslagen (688/2001).

Unga

Ytterligare information

Ytterligare upplysningar från regionförvaltningsverkens kontaktpersoner

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Tiina Mattila, tfn 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Laura Oksanen, tfn 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Niclas Risku, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Arja Randell, tfn 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Elsa Mantere, tfn 0295 018 813, elsa.mantere(at)avi.fi
Annika Palola, tfn 0295 018 817, annika.palola(at)avi.fi
Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(a)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Lappland
Landskapet Lappland
Susanna Lammassaari, tfn  0295 017 383, susanna.lammassaari(at)avi.fi

Kontaktperson för PAR-systemet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Tuulikki Nieminen, tuulikki.nieminen(at)avi.fi     

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet
Merja Hilpinen, tfn 0295 330 418, merja.hilpinen(at) gov.fi