Hyppää sisältöön

Erityisavustukset nuorten työpajatoimintaan vuonna 2023

Avustus

Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Avustuksen hakijana voi olla kunta tai useammat kunnat yhdessä, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. 

Avustuksen tavoite on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Avustus voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen niille työpajatoiminnan järjestäjille, jotka ovat saaneet valtionapukelpoisuuden. Avustusta voi hakea myös alueelliseen koordinaatiotehtävään.

Hakuaika alkaa 10.11.2022 ja päättyy 15.12.2022 klo 16.15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin enintään noin 16 milj. euroa, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. 

Tavoitteena on, että aluehallintovirasto tekee valtionavustuspäätökset 30.4.2023 mennessä.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: nuorisolaki (1285/2016), valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja –politiikasta (211/2017), valtionavustuslaki (688/2001).

Nuoriso

Lisätietoja

Lisätietoja aluehallintovirastojen yhteyshenkilöiltä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat,
Tiina Mattila, puh. 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Laura Oksanen, puh. 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Niclas Risku, puh. 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Arja Randell, puh. 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
Elsa Mantere, 0295 018 813, elsa.mantere(at)avi.fi
Annika Palola, 0295 018 817, annika.palola(at)avi.fi
Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Lapin aluehallintovirasto
Lapin maakunta
Susanna Lammassaari, puh.  0295 017 383, susanna.lammassaari(at)avi.fi

Yhteyshenkilö PAR-järjestelmä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Tuulikki Nieminen, tuulikki.nieminen(at)avi.fi     

Yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä
Merja Hilpinen, puh. 02953 30418, merja.hilpinen(at)gov.fi