Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utvecklingsuppgifter som stöder kommunernas kulturverksamhet

Avustus

Med understödet främjas genomförandet av de mål och uppgifter som anges i lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019), särskilt utförandet av en sådan utvecklingsuppgift som avses i lagens 6 §. År 2022 gäller utlysningen inte försöksprojekt.

Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. 

Ansökningstiden börjar den 11 maj 2022 och går ut den 31 augusti 2022 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja sammanlagt högst 1,335 miljoner euro i understöd för genomförande av utvecklingsuppgifter enligt ansökan.

Vi eftersträvar att fatta besluten inom oktober-november 2022. De sökande får besked om beslutet via e-tjänsten.

Ytterligare information

kulturrådet Kirsi Kaunisharju

tfn 0295 3 30144, e-post: [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected] 

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod