Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för utvecklingsuppgifter som stöder kommunernas kulturverksamhet

Avustus

Med understödet främjas genomförandet av de mål och uppgifter som anges i lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019), särskilt utförandet av en sådan utvecklingsuppgift som avses i lagens 6 §.

Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar den 28 april 2023 och går ut den 15 juni 2023 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja sammanlagt högst 1,335 miljoner euro i understöd för genomförande av utvecklingsuppgifter enligt ansökan.

Avsikten är att fatta besluten i september 2023. De sökande får besked om beslutet via e-tjänsten.

Ytterligare information

kulturrådet Kirsi Kaunisharju

tfn 0295 3 30144, e-post: [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected] 

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod