Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utveckling av kompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet och för nätverksbaserad utveckling av högskoleutbildningen

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser finansiering att sökas av högskolorna

  1. För genomförande av specialiseringsutbildning enligt yrkeshögskolelagen eller universitetslagen för personal inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 
  2. För utveckling av yrkeskompetensen och den pedagogiska kompetensen för dem som arbetar med lärarutbildning vid högskolorna
  3. För utbildning av lärare inom småbarnspedagogik i form av flerformsutbildning
  4. För stödjande av det nätverksbaserade samarbetet vid universitet och yrkeshögskolor och utveckling av specialiseringsutbildningen 

Ansökningstiden börjar den 24 september 2020 och går ut den 5 november 2020 kl. 16.15. Avsikten är att besluten ska fattas under 2020. Finansiering beviljas antingen som statsunderstöd eller som finansiering enligt prövning av högskolorna. 

På understödet tillämpas följande lagstiftning: På finansiering som beviljas i form av statsunderstöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). På finansiering som beviljas som finansiering enligt prövning av yrkeshögskolor eller universitet tillämpas yrkeshögskolelagen (932/2014) och universitetslagen (558/2009). Vid genomförandet av de utbildningar som finansieras tillämpas yrkeshögskolelagen och universitetslagen.

Utbildning Valtion avustusten myöntäminen

Ytterligare information

Punkt 1. Undervisningsråd Sanna Hirsivaara, t. 0295 330 111, [email protected]

Punkt 2. Specialsakkunnig Sanna Vahtivuori-Hänninen t. 0295 330 134, [email protected] och undervisningsråd Marjo Vesalainen, t. 0295 330 352, [email protected]

Punkt 3. Undervisningsråd Sanna Hirsivaara, t. 0295 330 111, [email protected]

Punkt 4. Undervisningsråd Päivi Bosquet, t. 0295 330 375, [email protected]

 

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.