Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utvecklande av den riksomfattande verksamheten på ungdomsområdet

Avustus

Utvecklingsunderstöden för den riksomfattande verksamheten på ungdomsområdet är avsedda för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet (Understöd för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet söks från regionalförvaltningsverket).

Den sökande kan vara en kommun, samkommun, stiftelse, förening eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:
Ungdomslagen (1285/2016
Statsunderstödslagen (688/2001)

Ansökningstiden är fortlöpande.

Understöden behandlas circa 4-6 gånger under året.

Sök nu

Ansökningstid
2.1.2024 10:00 - 16.12.2024 16:15
Unga

Ytterligare information

Överinspektör Marja N. Pulkkinen, [email protected], tfn. 02953 30113.

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd:  https://okm.fi/sv/understod