Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för uppsökande ungdomsarbete 2023

Avustus

Understödet är avsett för att stöda sådant uppsökande ungdomsarbete som avses i ungdomslagen (1285/2016). 

Understöd kan beviljas kommuner eller sådana sammanslutningar eller stiftelser som har rättsförmåga och ett gällande avtal med en eller flera kommuner om bedrivande av uppsökande ungdomsarbete inom kommunens område. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understöd beviljas för löneutgifter för uppsökande ungdomsarbetare. Understöd kan också sökas för kostnader som föranleds av en regional samordningsuppgift.

Syftet med understödet är att minska utslagningen bland unga – alla unga hålls på utbildningsvägen, ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar.

Ansökningstiden börjar den 10 november 2022 och går ut den 15 december 2022 kl. 16.15. 

Understöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet.

Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete senast den 30 april 2023.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).

Unga

Ytterligare information

Yhteyshenkilöt aluehallintovirastoissa: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Landskapen Södra Karelen, Kymmenedalen, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Nyland
Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Niclas Risku, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Arja Randell, tfn 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Elsa Mantere, 0295 018 813, elsa.mantere(at)avi.fi
Annika Palola, 0295 018 817, annika.palola(at)avi.fi
Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Lappland
Landskapet Lappland
Marja Hanni, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Kontaktperson för PAR-systemet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Tuulikki Nieminen, tuulikki.nieminen(at)avi.fi

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet 
Merja Hilpinen, tfn 0295 330 418, merja.hilpinen(at)gov.fi
 
Se även regionförvaltningsverkets handbok för sökande och mottagare av understöd: https://aviavustukset.fi/sv/statsunderstod-ansokan/