Hyppää sisältöön

Erityisavustus opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattuun erikoistumiskoulutukseen

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa korkeakoulujen haettavaksi avustukset opetustoimen henkilöstölle tai varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatun erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen. Rahoituksen saamisen ehtona on, että erikoistumiskoulutuksesta on tehty sopimus yliopisto- tai ammattikorkeakoululainsäädännön mukaisesti.

Hakuaika alkaa 17.12.2019 ja päättyy 2.3.2020 klo 16:15 Erikoistumiskoulutukseen kohdennetaan enintään 1 600 000 euroa. 

Päätökset pyritään tekemään viimeistään huhtikuussa vuonna 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: yliopistolaki (558/2009), ammattikorkeakoululaki (932/2014), valtionavustuslaki (688/2001).

Koulutus Varhaiskasvatus