Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för informations-, skolnings- och utredningsprojekt som främjar upphovsrättssystemets funktion i den digitala omgivningen

Avustus

Understödet är avsett särskilt för projekt som främjar att upphovsrättslagstiftningen och -systemet fungerar i och förbättrar informationen och skolningen om upphovsrätt och upphovsrättssystemet i den digitala omgivningen.

Understödet kan ansökas av föreningar, samfund eller deras sammanslutningar. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Sökanden bör ha tillräckligt kunnande och erfarenhet i utveckling av upphovsrättssystemet på riksplanet samt tillräckliga egna ekonomiska och andra förutsättningar att genomföra projektet.

Ansökningstiden börjar 28.3.2023 och slutar 2.5.2023 kl 16:15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt 200 000 euro för understöden. Alla sökanden meddelas skriftligt om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001).

Upphovsrätt

Ytterligare information

Regeringsråd Anna Vuopala, puh. 0295 330 331; [email protected] 

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.