Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för åtgärder som stärker läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser ett statligt specialunderstöd för åtgärder som stärker läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen för åren 2020 –2022. Beloppet av det statliga specialunderstödet som beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 4 000 000 euro. Understöd kan sökas av kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik samt anordnare av förskoleundervisning och tidig grundskoleundervisning.

Ansökningstiden börjar 31.10.2019 och går ut 5.12.2019 kl. 16.15

Avsikten är att besluten fattas i början av nästa år.

 

 

 

Småbarnspedagogik Utbildning

Ytterligare information

Erkki Hentonen, specialsakkunnig, [email protected], tfn. 0295 330450

Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected], tfn. 0295 330216

 

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

Statsunderstöd - ärendehantering och anvisningar

[email protected]

Anna Kujala, administrativ medarbetare, [email protected], tfn 0295 330065