Rådgivningsorganisationer

Hantverks- och konstindustriorganisationerna samt hushållsrådgivningsorganisationerna är riksomfattande organisationer som får verksamhetsunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet. Förutom centralorganisationer har de större rådgivningsorganisationerna regionala och lokala organisationer. Verksamhetsformerna omfattar rådgivning, konsultverksamhet och utbildning för vuxna, unga och företag. Rådgivningen främjar individernas kunskaper och färdigheter i fritidsaktiviteter och hushållsarbete samt stöder näringsverksamheten och företagandet. 

Av hushållsrådgivningsorganisationerna främjar Marthaliitto och Finlands Svenska Marthaförbund r.f. hemmens och familjernas ekonomiska, psykiska och materiella välfärd samt skyddet av livsmiljön.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus riktar sig i synnerhet till kvinnor på landsbygden och erbjuder rådgivning i fråga om hushålls- och landskapsskötsel samt konsumtionsfrågor. Därtill utvecklar centralen småföretagarverksamheten på landsbygden.

Bland rådgivningsorganisationerna inom hantverk och konstindustri finns Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito r.f. som främjar och utvecklar den finländska hantverkskulturen som konst, näring och som en del av den nationella kulturen. Sámi Duodji ry fungerar som rådgivningsorganisation för det samiska hantverket i Lappland.

Ytterligare information

Petra Heikkinen, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330068   E-postadress: