Hoppa till innehåll

Coronastöd till samfund i kultursektorn

Avustus

Understödet är avsett för verksamhet i yrkessammanslutningar inom konst- och kultursektorn och verksamhet i sammanslutningar inom kulturarvssektorn som har försvårats eller hindrats på grund av restriktionerna och rekommendationerna med anledning av coronapandemin 1.12.2021–28.2.2022.

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst cirka 11 miljoner euro. Beviljande av understöd förutsätter att riksdagen godkänner den första tilläggsbudgetpropositionen för 2022. 

Ansökningstiden börjar den 17 mars 2022 och går ut den 7 april 2022 kl. 16.15. Ansökningar som kommit in efter att ansökningstiden har gått ut beaktas inte; den 7 april 2022 kl. 16.15 är den absoluta tidsfristen för ansökan. 

Vänta inte med att skriva ansökan till sista ansökningsdagen, som är den 7 april 2022.

Sammanslutningen som ansöker om stöd ska i god tid försäkra sig om att sammanslutningens fullmakter att uträtta ärenden är i ordning (Suomi.fi). Ansökan kan inte lämnas in utan behövliga fullmakter. De obligatoriska uppgifterna ska matas in i e-tjänsten innan ansökan kan skickas (mer information om finns i e-tjänstens bruksanvisning). 

Besluten till Coronastöd till samfund i kultursektorn fattas under våren 2022.

Kultur

Ytterligare information

Ytterligare information om ansökan:

undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.

17.3.-7.4.2022 per tfn 02953 30333 vardagar kl. 9.30–11.30 

Ministeriet hinner inte nödvändigtvis före ansökningstidens slut svara på frågor som skickas med e-post.

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]