Hoppa till innehåll

Coronastöd till samfund i kultursektorn

Avustus

Understödet är avsett för verksamhet i yrkessammanslutningar inom konst- och kultursektorn som har försvårats eller hindrats på grund av restriktionerna och rekommendationerna med anledning av coronapandemin 1.1–31.5.2021.

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst cirka 15 miljoner euro. Beviljandet av understöd förutsätter att riksdagen godkänner den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021.

Ansökningstiden börjar den 31 maj 2021 och går ut den 23 juni 2021 kl. 16.15. Ansökningar som kommit in efter att ansökningstiden har gått ut beaktas inte. 

Vänta inte med att skriva ansökan till sista ansökningsdagen, som är den 23 juni 2021. 

Sammanslutningen som ansöker om stöd ska i god tid försäkra sig om att sammanslutningens fullmakter att uträtta ärenden är i ordning (Suomi.fi). Ansökan kan inte lämnas in utan behövliga fullmakter. De obligatoriska uppgifterna ska matas in i e-tjänsten innan ansökan kan skickas (mer information om finns i e-tjänstens bruksanvisning).

Ansökan ska lämnas in före onsdagen den 23 juni 2021 kl. 16.15! 

Besluten till Coronastöd till samfund i kultursektorn fattas i augusti-september.

Kultur

Ytterligare information

Ytterligare information om ansökan:

undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.

31.5.-23.6.2021 per tfn 02953 30333 vardagar kl. 9.30–11.30 och 14–16  

Ministeriet hinner inte nödvändigtvis före ansökningstidens slut svara på frågor som skickas med e-post.