Hyppää sisältöön

Kulttuurialan yhteisöille koronatukea 1,5 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2022 9.59
Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on myöntänyt kulttuurialan koronatukea yhteensä 1 464 400 euroa 66 hakijalle. Avustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alan ammatillisten yhteisöjen sekä kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan, jonka harjoittaminen on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi ajalla 1.12.2021-28.2.2022.

Tavoitteena on, että taide- ja kulttuurialojen yhteisöjen toimintaedellytykset säilyvät koronapandemian aikana ja toimintaa voidaan jatkaa koronapandemian jälkeen.

Hakuilmoituksen mukaan avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisena yleisavustuksena toimintaan taide- ja kulttuurialojen, kuten musiikin, näyttämötaiteen, sirkustaiteen, tanssitaiteen, kuvataiteen, kuvitustaiteen, sarjakuvataiteen, valokuvataiteen, arkkitehtuurin, muotoilun, audiovisuaalisen kulttuurin, elokuva- ja mediataiteen, kirjallisuuden ja sanataiteen, lastenkulttuurin sekä muun taide- tai kulttuurialan yhteisöille sekä taide- ja kulttuuritapahtumien (ml. festivaalit) järjestäjille.

Avustusta voidaan lisäksi myöntää valtionosuuden ulkopuolella toimiville museoille ja muille kulttuuriperintöalan yhteisöille, joiden toiminnan tulee olla sääntömääräistä museo- tai kulttuuriperintötoimintaa.

Hakuilmoituksen mukaan avustusta ei myönnetä EU:n valtiontukilainsäädännössä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Taloudelliseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi sellainen kulttuurin edistämiseen liittyvä toiminta, joka rahoitetaan pääasiassa kävijä- tai käyttäjämaksuilla tai muunlaisin kaupallisin keinoin.

Lisätietoja avustuksesta ja myönnetyt avustukset