Hoppa till innehåll

Regionala diskussionsmöten om utvecklingen av gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2023 11.00
Nyhet
Kuva: Juha Ojanen

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar i maj 2023 tre regionala diskussionsmöten för att främja dialogen mellan anordnare av gymnasieutbildning och yrkesutbildning samt ministeriet. Efter diskussionerna är avsikten att bedöma om modellen med regionala diskussionsmöten ska fortsätta tillämpas som etablerad praxis i framtiden i utvecklingen av utbildningen på andra stadiet.

Anordnarna av gymnasieutbildning och yrkesutbildning i Birkaland, Norra Karelen och Norra Österbotten har under ledning av undervisnings- och kulturministeriet bjudits in till regionala diskussionsmöten. Diskussionerna under de möten som ordnas i maj kommer att fokusera på olika verksamhetsmiljöer för utbildningen på andra stadiet och på frågor som gäller regionernas livskraft.   

Ordnandet av yrkesutbildning och gymnasieutbildning utmanas särskilt av befolkningsförändringarna och den snäva tillgången till kompetent arbetskraft. De omfattande förändringarna i verksamhetsmiljön förutsätter att man hittar lösningar tillsammans med utbildningsanordnarna. Undervisnings- och kulturministeriet behöver intensifiera dialogen och samarbetet med utbildningsanordnarna. 

- Utbildningsanordnarna är olika och det finns stora skillnader mellan verksamhetsmiljöerna i olika delar av landet. Vid de diskussionsmöten som ordnats hittills har olika utmaningar med att ordna utbildningen lyfts fram. Samtidigt har man också identifierat möjligheter att utveckla utbildningstjänsterna, säger överdirektör Petri Lempinen från undervisnings- och kulturministeriet.

Bedömning av diskussionsmötenas fortsättning

- Genom att pröva på denna nya verksamhetsmodell söker vi sätt att intensifiera dialogen och samarbetet mellan ministeriet och utbildningsanordnarna. Utvecklingen av utbildningen förutsätter att vi delar en gemensam lägesbild, konstaterade överdirektör Lempinen vid ett möte i Joensuu. 

Under hösten går undervisnings- och kulturministeriet igenom responsen från de regionala diskussionsmötena och bedömer hur de fungerar i fråga om utvecklingen av utbildningen på andra stadiet. Om resultaten är uppmuntrande, kan de regionala diskussionsmötena utvidgas till en kontinuerlig verksamhetsmodell som omfattar hela landet.    

Dialogen mellan utbildningsanordnarna på andra stadiet och ministeriet har under årens lopp genomförts på olika sätt. I början av året besökte undervisnings- och kulturministeriet till exempel enskilda utbildningsanordnare på andra stadiet i Satakunta, Södra Österbotten och Lappland.

Mer information:

  • Petri Lempinen, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0180 
  • Ville Heinonen, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0105
     
Allmänbildande utbildning Utbildning Yrkesutbildning