Hyppää sisältöön

Alueellisissa keskustelutilaisuuksissa aiheena lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2023 11.00
Uutinen
Kuva: Juha Ojanen

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa toukokuussa 2023 kolme aluetilaisuutta, joilla edistetään lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien sekä ministeriön välistä vuoropuhelua. Tilaisuuksien jälkeen arvioidaan, jatketaanko aluekeskusteluihin perustuvaa toimintatapaa tulevaisuudessa pysyvänä käytäntönä toisen asteen koulutuksen kehittämisessä.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla on kutsuttu opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla aluekeskusteluihin. Toukokuun aikana järjestettävien tilaisuuksien keskusteluissa keskitytään toisen asteen koulutuksen erilaisiin toimintaympäristöihin sekä alueiden elinvoimaisuuden kysymyksiin.   

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestämistä haastavat erityisesti väestömuutos ja kapeikot osaavan työvoiman saatavuudessa. Mittavat toimintaympäristön muutokset edellyttävät ratkaisujen etsimistä yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä onkin tarve tiivistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa. 

- Koulutuksen järjestäjät ovat erilaisia ja toimintaympäristöissä on suuria eroja maan eri kolkissa. Tähän asti toteutetuissa keskustelutilaisuuksissa on noussut esille erilaisia koulutuksen järjestämisen haasteita. Toisaalta myös koulutuspalvelujen kehittämismahdollisuuksia on tunnistettu, toteaa ylijohtaja Petri Lempinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.   

Alueellisten keskustelutilaisuuksien jatkoa arvioidaan 

-  Kokeilemalla uutta toimintamallia haemme keinoja vuorovaikutuksen ja yhteistyön tiivistämiseksi ministeriön ja koulutuksen järjestäjien välillä. Koulutuksen kehittäminen edellyttää, että jaamme yhteisen tilannekuvan, totesi ylijohtaja Lempinen Joensuussa järjestetyssä tilaisuudessa. 

Syksyn aikana opetus- ja kulttuuriministeriössä käydään läpi tilaisuuksista saatu palaute ja arvioidaan alueellisten keskustelutilaisuuksien toimivuutta toisen asteen koulutuksen kehittämisessä. Mikäli tulokset ovat kannustavia, alueelliset keskustelutilaisuudet voidaan laajentaa jatkuvaksi, koko maan kattavaksi toimintamalliksi.    

Vuoropuhelu toisen asteen koulutuksen järjestäjien ja ministeriön välillä on toteutettu vuosien varrella erilaisin tavoin. Esimerkiksi alkuvuoden aikana opetus- ja kulttuuriministeriö vieraili yksittäisten toisen asteen koulutuksen järjestäjien luona Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin alueilla.

Lisätietoja

  • ylijohtaja Petri Lempinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 029 533 0180 
  • neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 029 533 0105
Ammatillinen koulutus Koulutus Yleissivistävä koulutus