Hoppa till innehåll

Regionala beslut samt en tillräcklig hygiennivå ska beaktas vid offentliga tillställningar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2021 12.10 | Publicerad på svenska 1.6.2021 kl. 15.22
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat anvisningarna för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler.

Vid offentliga tillställningar, gemensamma sammankomster och offentliga lokaler ska man komma ihåg de grundläggande anvisningarna för förhindrande av spridning av coronavirusmitta. Man endast komma på plats om man är frisk, ansiktsskydd rekommenderas  och arrangören ansvarar för att säkerställa tillräckliga avstånd mellan deltagarna och en tillräckligt god hygiennivå. Coronaviruset smittar lätt via olika ytor, och smittspridningen kan därför förebyggas med hjälp av effektiv städning. Arrangören ska även säkerställa att kunderna har möjlighet att rengöra händerna.

Arrangören är skyldig att följa och beakta kommunens och regionförvaltningsverkets beslut om antalet personer vid offentliga tillställningar samt villkoren för ordnande av tillställningar och användningen av lokaler. För att säkra att arrangemangen är hälsosäkra ska arrangören samarbeta med de lokala hälsovårdsmyndigheterna. Därmed kan myndigheterna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar instruera utarbetandet av anvisningar för specifika situationer.

Anvisningarna har uppdaterats så att de motsvarar den ändring av lagen om smittsamma sjukdomar som republikens president har stadfäst den 31 maj och som träder i kraft den 1 juni samt statsrådets senaste handlingsplan för hybridstrategin. Syftet med anvisningarna är stöda ordnandet av offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och möten och att stöda en trygg användning av lokaler medan coronaepidemin pågår.

Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av vissa lokaler 

Mer information

överdirektör Esko Ranto, UKM, tfn 0295 3 30115