Hoppa till innehåll

Regeringens proposition med förslag till ändring av idrottslagen på remiss

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 16.21
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har berett en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av idrottslagen. Enligt propositionen ska bestämmelserna som gäller lagens syften och definitioner, statens idrottsråd och de regionala idrottsråden, ändringssökande och statsbidragsmyndigheterna ändras.

Syftet med propositionen är att precisera och förtydliga begreppen i lagen och vissa aktörers uppgifter för att motsvara nuläget. I propositionen föreslås det särskilt att definitionen av elitidrott förtydligas i lagen och att vissa mål för elitidrotten skrivs in i idrottslagen.

I propositionen föreslås det att Finlands Akademi läggs till som statsbidragsmyndighet i fråga om beviljande av idrottsvetenskapliga understöd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

Utkastet till regeringsproposition kan läsas på webbplatsen utlåtande.fi, och remissvar kan lämnas till och med den 19 augusti 2022.

Ytterligare information: Juha-Pekka Suomi, kulturråd, tfn 0295 330 354 (på plats 6–8.7 och fr.o.m. 8.8) och Tiina Kivisaari, direktör, tfn 0295 330 178 (på semester 27.7–23.8)