Hoppa till innehåll

Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 23–24 november: På agendan står bland annat digitala färdigheter, ungdomars psykiska hälsa och arbetsvillkoren inom kulturbranschen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2023 10.31
Pressmeddelande

EU-ländernas ministrar med ansvar för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder i Bryssel den 23–24 november. Finland företräds av undervisningsminister Anna-Maja Henriksson i utbildningsrådet och av idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist i frågor som gäller ungdom, idrott och kultur. Ministrarna ska bland annat diskutera digital utbildning och digitala färdigheter, ungdomar och deras psykisk hälsa samt olika sätt att locka kvinnliga begåvningar till vetenskap och teknik.

Utbildnings- och ungdomsfrågor behandlas den 23 november och kultur- och idrottsfrågor den 24 november.

På utbildningsområdet strävar rådet efter att anta slutsatser om att stärka de europeiska värderingarna genom utbildning. Avsikten är också att anta rekommendationer om de faktorer som möjliggör framgångsrik digital utbildning och om att förbättra utbudet av utbildning i digitala färdigheter. Ministrarna ska också diskutera hur man kan öka andelen kvinnor inom området för vetenskap, teknik och matematik.

När det gäller ungdomsfrågor har rådet som mål att godkänna slutsatser om integrering av ungdomspolitiken i EU:s beslutsprocesser och om en övergripande strategi för de ungas psykiska hälsa i EU.

På kulturområdet ska ministrarna diskutera hur man kan förbättra arbetsvillkoren för konstnärer och andra kulturarbetare i EU. Rådet förväntas också godkänna slutsatser om att stärka den kulturella och kreativa dimensionen i den europeiska datorspelssektorn.

När det gäller idrott ska rådet anta slutsatser om kvinnor och jämställdhet inom idrotten och diskutera säkra miljöer inom idrotten.

Mötesmaterialet finns på den officiella webbplatsen för Europeiska unionens råd. De offentliga delarna av mötena kan följas på ministerrådets webbplats. 

Mer information:

  • Utbildning: Päivi Bosquet, undervisningsråd,  tfn 0295 330 375
  • Ungdomar: Eija Kauniskangas, specialsakkunnig, tfn 0295 330 477
  • Kultur: Laura Mäkelä, kulturråd, tfn 0295 330 222
  • Idrott: Juha-Pekka Suomi, kulturråd, tfn 0295 330 354
     
Allmänbildande utbildning Forskning Högskoleutbildning och forskning Idrott Kultur Unga Utbildning