Hoppa till innehåll

Prövningsbaserad finansiering till högskolor för utbildning av samiskspråkig social- och hälsovårdspersonal på samiska och för utveckling av utbildningen

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser finansiering för högskolor för utbildning av samiskspråkig social- och hälsovårdspersonal och för utveckling av utbildningen i syfte att förbättra tillgången på samiskspråkig personal inom social- och hälsovården.

Ansökningstiden börjar den 29 juni 2022 och går ut den 29 september 2022 kl. 16.15. Besluten fattas före utgången av 2022.

Finansieringen beviljas som finansiering enligt prövning av högskolor. Det totala beloppet som delas ut i form av finansiering uppgår till högst 2 miljoner euro.

Prövningsbaserad finansiering beviljas universiteten till ett belopp av sammanlagt högst 1 miljon euro ur moment 4.21.29.40.50.3 i budgeten för 2021 och yrkeshögskolorna  till ett belopp av sammanlagt högst 1 miljon euro ur moment 4.21.29.40.55.3 i budgeten för 2021.

Undervisnings- och kulturministeriets stöd kan täcka 100 % av de faktiska totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

På den beviljade finansieringen tillämpas yrkeshögskolelagen (932/2014) och universitetslagen (558/2009). Vid genomförandet av de utbildningar som finansieras tillämpas yrkeshögskolelagen och universitetslagen.
 

Utbildning

Ytterligare information

Mer information om ansökan om finansiering ger Marjo Vesalainen, undervisningsråd, tfn 0295 330 352; [email protected].

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod.