Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för stödjande av uppsökande ungdomsarbete 2024

Avustus

Understödet är avsett för att stöda sådant uppsökande ungdomsarbete som avses i ungdomslagen (1285/2016). 
Understöd kan beviljas kommuner eller sådana sammanslutningar eller stiftelser som har rättsförmåga och ett gällande avtal med en eller flera kommuner om bedrivande av uppsökande ungdomsarbete inom kommunens område. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understöd beviljas för löneutgifter för uppsökande ungdomsarbetare. Understöd kan också sökas för kostnader som föranleds av en regional samordningsuppgift.

Syftet med understödet är att stärka ungas livskompetens och minska marginalisering bland unga och minska mängden unga som inte deltar i arbetslivet och i utbildning.

Ansökningstiden börjar den 7 november 2023 och går ut den 15 december 2023 kl. 16.15. 

Understöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet.

Understödet söks från regionförvaltningsverken. 
Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete senast den 31 mars 2024.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: ungdomslagen (1285/2016),
statsunderstödslagen (688/2001).

Unga

Ytterligare information

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Landskapen Södra Karelen, Kymmenedalen, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Nyland
Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi
Kaija Blom, tfn 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514, kirsi.kohonen(a)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Niclas Risku, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Arja Randell, tfn 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Annika Palola, tfn 0295 018 817, annika.palola(at)avi.fi
Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(a)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Lappland
Landskapet Lappland
Marja Hanni, tfn 0295 017 393, marja.hanni(a)avi.fi

Kontaktperson för PAR-systemet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Tuulikki Nieminen, tuulikki.nieminen(at)avi.fi

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet 
Merja Hilpinen, tfn 0295 330 418, merja.hilpinen(at) gov.fi
 
Se även regionförvaltningsverkets handbok för sökande och mottagare av understöd: https://aviavustukset.fi/sv/statsunderstod-ansokan/