Hyppää sisältöön

Hankeavustukset etsivän nuorisotyön tukemiseen vuonna 2024

Avustus

Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn etsivän nuorisotyön tukemiseen. 
Avustus voidaan myöntää kunnille tai sellaisille oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan tai kuntien kanssa kunnan alueella toteutettavasta etsivästä nuorisotyöstä. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus myönnetään etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin. Avustusta voi hakea myös alueellisesta koordinaatiotehtävästä aiheutuviin kuluihin.

Avustuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren elämänhallintataitoja ja vähentää nuorten syrjäytymistä ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrää.

Hakuaika alkaa 7.11.2023 ja päättyy 15.12.2023 klo 16.15. 

Avustukset voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta. 
Tavoitteena on, että aluehallintovirasto tekee valtionavustuspäätökset etsivään nuorisotyöhön 31.3.2024 mennessä.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: nuorisolaki (1285/2016), valtionavustuslaki (688/2001).

Nuoriso

Lisätietoja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen maakunnat ja Uudenmaan maakunnat
Kati Myyryläinen, puh. 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi
Kaija Blom, puh. 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi 

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Kirsi Kohonen, puh. 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Niclas Risku, puh. 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Arja Randell, puh. 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
Annika Palola, 0295 018 817, annika.palola(at)avi.fi
Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Lapin aluehallintovirasto
Lapin maakunta
Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Yhteyshenkilö PAR-järjestelmä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Tuulikki Nieminen, tuulikki.nieminen(at)avi.fi

Yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä 
Merja Hilpinen, puh. 0295 330 418, merja.hilpinen(at)gov.fi
 
Katso myös aluehallintoviraston opas avustusten hakijoille ja saajille: https://aviavustukset.fi/avustusten-haku/