Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga 2024–2025

Avustus

Understöden är avsedda för ordnande av ledd och regelbunden fritidsverksamhet för barn och unga samt för ordnande av dagslägerverksamhet under skolornas ledigheter. 

Understöd kan sökas av kommuner, församlingar och registrerade sammanslutningar som producerar ungdomstjänster på lokal nivå.

Understöd beviljas inte skolor eller utbildningsanordnare, oregistrerade eller vinsteftersträvande sammanslutningar och inte till privatpersoner. Understöd beviljas inte heller för målinriktad tävlingsidrott eller träningsverksamhet.

Ansökningstiden börjar den 7 november 2023 och går ut den 15 december 2023 kl. 16:15.

För understöden kan beviljas omkring 2,3 miljoner euro förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. 

Understödet söks från regionförvaltningsverken. 
Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöden före utgången av april 2024.

På understödet tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).  

Unga

Ytterligare information

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Kaija Blom, tfn 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Anu Mäkinen, tfn 0295 016 316, anu.makinen(at)avi.fi
Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi

Landskapen Satakunta och Egentliga Finland Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 
Arja Randell, tfn 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Mellersta Finland, Birkaland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Päivi Laakkonen, tfn 0295 018 825, paivi.laakkonen(a)avi.fi

Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Mervi Hotokka, tfn 0295 016 594, mervi.hotokka(a)avi.fi

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionsförvaltningsverket i Norra Finland
Jaana Tuuttu, tfn 0295 017 565, jaana.tuuttu(a)avi.fi

Landskapet Lappland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Marja Hanni, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi
Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383, susanna.lammassaari(at)avi.fi

Se även regionförvaltningsverkets handbok för sökande och mottagare av understöd