Hoppa till innehåll

Prognostiseringen av behovet av arbetskraft och utbildning inom småbarnspedagogiken bör effektiviseras

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2024 11.09
Nyhet

Utvecklingsforumet för utbildningar inom småbarnspedagogiken II har publicerat en slutrapport om sitt arbete. Forumet var verksamt 2021–2023. Forumets andra mandatperiod fortsatte det arbete som inleddes under den första mandatperioden. Den andra perioden gick ut på att genomföra de åtgärdsförslag som lades fram under den första perioden. Utvecklingsforumet tog också fram egna rekommendationer för utveckling.

Enligt forumet behövs det även i fortsättningen ett nationellt utvecklingsnätverk som för samman utbildningarna inom småbarnspedagogiken och arbetslivet. Vid sidan av detta bör man utveckla regionala samarbetsnätverk för att kunna sätta sig in olika behov av att utveckla utbildningarna på regional nivå.

Enligt forumet är forskningen om utbildningen inom småbarnspedagogiken fortfarande begränsad och splittrad. Genom att bland annat samla forskningsbaserad kunskap i en forskningsportal kunde man göra forskningen mer tillgänglig.

Den systematiska prognostiseringen av arbetskrafts- och utbildningsbehovet inom småbarnspedagogiken borde förenhetligas och förtydligas. Enligt en enkät som forumet låtit göra är prognostiseringsuppgifterna om behovet av arbetskraft splittrade och osäkra. Uppgifterna om antalet utbildningsplatser som behövs och antalet studerande – i synnerhet när det gäller antalet utexaminerade – upplevs också delvis vara bristfälliga.

I utbildningen av personalen inom småbarnspedagogiken borde man därtill beakta utbildningen av anställda på svenska och minoritetsspråk (samiska, teckenspråk) samt av anställda för barn med invandrarbakgrund. Även ledarskapskompetensen inom småbarnspedagogiken behöver utvecklas.

Mer information: 

  • Kirsi Alila, undervisningsråd, tfn 02953 30365
  • Anne Ekroth, undervisningsråd, tfn 02953 30104
  • Katri Tervaspalo, undervisningsråd, tfn 02953 30084

Slutrapport från utvecklingsforumet för utbildningar inom småbarnspedagogiken II

Småbarnspedagogik Utbildning