Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen työvoima- ja koulutustarpeen ennakointia tehostettava

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2024 11.09
Uutinen

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi II on julkaissut loppuraportin toiminnastaan. Foorumi toimi vuosina 2021–2023. Foorumin toinen kausi jatkoi ensimmäisen kauden toimintaa ja toteutti sen asettamia toimenpide-ehdotuksia. Kehittämisfoorumi II laati myös omia kehittämissuosituksia.

Foorumin mukaan jatkossakin tarvitaan kansallista koulutusten kehittämisverkostoa, joka kokoaisi yhteen varhaiskasvatusalan koulutukset ja työelämän. Sen rinnalla tulee kehittää alueellisia yhteistyöverkostoja, jolloin kyetään paneutumaan alueellisesti erilaisiin koulutusten kehittämistarpeisiin.

Foorumin mukaan varhaiskasvatuksen koulutukseen liittyvä tutkimus on edelleen vähäistä ja hajanaista. Tutkimustiedon parempaa saavutettavuutta voitaisiin edistää muun muassa keräämällä tietoa tutkimusportaaliin.

Varhaiskasvatuksen työvoima- ja koulutustarpeen systemaattisen ennakoinnin yhtenäistäminen ja selkeyttäminen olisi tarpeen. Foorumin teettämän kyselyn mukaan ennakointitieto työvoimatarpeesta on hajanaista ja epävarmaa. Myös tarvittavien koulutuspaikkojen ja koulutettavien määrätieto - etenkin valmistuvien osalta – koetaan osittain puutteelliseksi.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksissa tulee huomioida ruotsinkielisen ja vähemmistökielten (saame, viittomakieli) sekä maahanmuuttajataustaisen varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus. Myös varhaiskasvatuksen johtamisosaamista olisi kehitettävä. 

Lisätietoja: 

  • opetusneuvos Kirsi Alila, puh. 02953 30365
  • opetusneuvos Anne Ekroth, puh. 02953 30104
  • opetusneuvos Katri Tervaspalo, puh. 02953 30084

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin II loppuraportti

 

Koulutus Varhaiskasvatus