Hoppa till innehåll

Över 90 miljoner euro i jämlikhetsunderstöd utlyses för förbättrande av jämlikheten och kvaliteten inom fostran och undervisning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2022 12.20
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd för att stärka jämlikheten inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. För åren 2022–2023 kan understöd sökas till ett belopp på sammanlagt 90,4 euro, varav högst 62,4 euro för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och högst 28 miljoner euro för småbarnspedagogiken. Ansökningstiden går ut den 17 februari 2022.

Jämlikhetsunderstödet är avsett för att stärka jämlikheten, jämställdheten, närskoleprincipen och den inkluderande verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Syftet är också att främja inlärning, välbefinnande och växelverkan samt sådant nödvändigt och tidigt stöd för elever som behövs för att ordna undervisningen.

- Skillnaderna mellan elevers kunskaper ökar i Finland, och hemförhållandena har fått en större betydelse för kunskapsnivån. Den utdragna coronaepidemin har försvårat situationen ytterligare. Genom specialunderstödet reagerar vi på den här ojämlika utvecklingen bland annat genom att göra det möjligt att tillgodose det akuta behovet av extra personal i daghem och skolor, säger undervisningsminister Li Andersson.

Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen kan statens jämlikhetsunderstöd användas för att anställa lärare som kompanjonlärare, dela upp grupper eller lektioner och anställa assistenter.

Det statliga specialunderstödet för utveckling av småbarnspedagogiken får användas för att anställa extra personal (lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogik, barnskötare eller assistenter) eller för att minska storleken på barngrupperna.

Understödet ingår i programmet Utbildning för alla, som ska förbättra kvaliteten och jämlikheten med 155 miljoner euro inom småbarnspedagogiken och med 232 miljoner euro inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2020-2022.


Ytterligare information:

Kvalitet och jämlikhet, förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 0295 330032
Erja Vitikka, undervisningsråd, tfn 0295 330 058 
Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn 0295 330 216

Kvalitet och jämlikhet, småbarnspedagogiken 

Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, tfn  0295 330 160 
Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn 0295 330 216

Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning