Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten åren 2022-2023

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd att sökas för perioden 2022-2023 för åtgärder som främjar jämlikheten i utbildningen samt för utveckling av kvaliteten på småbarnspedagogiken. Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 28 000 000 euro. Ansökan gäller kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata tjänsteproducenter i sin ansökan. 

Ansökningstiden börjar den 13 januari 2022 och går ut den 17 februari 2022 kl. 16.15.        

Avsikten är att besluten ska fattas under början av 2022. 

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

•  Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, [email protected]  
   tfn. 0295 330 160  

•  Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected]  
   tfn. 0295 330 216

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd

[email protected]