Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd att sökas för perioden 2022-2023 för åtgärder som främjar jämlikheten i utbildningen samt för utveckling av kvaliteten på småbarnspedagogiken. Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 28 000 000 euro. Ansökan gäller kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata tjänsteproducenter i sin ansökan. 

Ansökningstiden börjar den 13 januari 2022 och går ut den 17 februari 2022 kl. 16.15.        

Avsikten är att besluten ska fattas under början av 2022. 

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, [email protected], tfn. 0295 330 160  

Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected], tfn. 0295 330 216

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd

[email protected]