Hyppää sisältöön

Tasa-arvorahaa kasvatuksen ja opetuksen tasa-arvon ja laadun kehittämiseen haettavissa yli 90 miljoonaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2022 12.20
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Avustusta on haettavissa vuosille 2022-2023 yhteensä 90,4 miljoonaa euroa, josta enintään 62,4 miljoonaa euroa esi- ja perusopetukseen ja enintään 28 miljoonaa euroa varhaiskasvatukseen. Hakuaika päättyy 17.2.2022.

Tasa-arvoavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen yhdenvertaisuuden, tasa-arvoisuuden ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Lisäksi edistetään oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

- Oppilaiden väliset osaamiserot ovat Suomessa kasvussa, ja kotitaustan vaikutus osaamiseen on vahvistunut. Edelleen jatkuva korona-aika on vaikeuttanut tilannetta entisestään. Erityisavustuksella vastataan eriarvoistumiskehitykseen muun muassa mahdollistamalla päiväkotien ja koulujen arkeen kipeästi tarvittavan lisähenkilöstön palkkaaminen, opetusministeri Li Andersson kertoo.

Esi- ja perusopetuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin ja avustajien palkkaamiseen.

Varhaiskasvatuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen (varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, lastenhoitaja tai avustaja) tai lapsiryhmien kokojen pienentämiseen.
Avustus on osa Oikeus oppia -ohjelmaa, jossa kehitetään laatua ja tasa-arvoa varhaiskasvatuksessa yhteensä 155 miljoonalla eurolla ja esi- ja perusopetuksessa 232 miljoonalla eurolla vuosina 2020-2022.

Lisätietoja:

Laatu ja tasa-arvo, esi- ja perusopetus

Opetusneuvos Mika Puukko, puh. 0295 330032
Opetusneuvos Erja Vitikka, puh. 0295 330 058
Projektisihteeri Aili Tervonen, 0295 330216

Laatu ja tasa-arvo, varhaiskasvatus

Erityisasiantuntija Mervi Eskelinen, puh.  0295 330160 
Projektisihteeri Aili Tervonen, 0295 330216

Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus