Hoppa till innehåll

Över 8 miljoner euro för att stödja förnyelse av kulturbranschen och de kreativa branscherna

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2023 12.04
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Sari Multala har beviljat aktörer inom kulturbranschen och de kreativa branscherna 8 383 890 euro i statsunderstöd för utveckling av innovativa tjänster, produktionsmodeller och verksamhetsformer.

Utlysningen av understöd var det tredje steget i ministeriets strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och de kreativa branscherna på 30 miljoner euro.

Genom strukturstödet främjas utveckling och digitalisering av tjänster, produktionsmodeller och verksamhetsformer inom kulturbranschen och de kreativa branscherna. Syftet med strukturstödet är att främja ökad sysselsättning inom de kreativa branscherna samt en betydande ökning av de kreativa branschernas nuvarande andel av BNP fram till 2026. De projekt som stöds bidrar till att uppnå målen i färdplanen för kreativ ekonomi.

- Med hjälp av återhämtningsfinansieringen kan vi på bred front stödja olika aktörer inom kulturfältet. Avsikten är att genom de projekt som stöds få igång en förändring som bidrar till att förbättra tillväxtmöjligheterna inom branschen, säger forsknings- och kulturminister Sari Multala.

Inom utsatt tid kom det in 118 ansökningar. Understöd beviljades till 20 projekt. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar sammanlagt 30 miljoner euro i strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och de kreativa branscherna. Den första ansökningsomgången genomfördes 2021, då understöd beviljades till ett belopp av sammanlagt fyra miljoner euro, och den andra ansökningsomgången 2022, då 13,72 miljoner euro beviljades i understöd. Avsikten är att genomföra den fjärde och sista ansökningsomgången vid årsskiftet 2023–2024.

Programmet för hållbar tillväxt i Finland

Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP) är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. Finansieringen kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Programmet är uppdelat i fyra pelare, och strukturstödet för förnyelse inom kulturen och de kreativa branscherna ingår i pelare tre: Sysselsättningsgraden och kunskapsnivån höjs för att påskynda hållbar tillväxt.

Ytterligare information: sakkunig Sanna Käyhkö, tfn 0295 330 111

Finansieras av Europeiska unionen.