Hyppää sisältöön

Tukea kulttuurin ja luovien alojen uudistumiselle yli 8 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2023 12.04
Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on myöntänyt kulttuurin ja luovien alojen toimijoille valtionavustuksina 8 383 890 euroa innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen.

Avustushaku oli kolmas osa ministeriön 30 miljoonan euron kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta.

Rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden ja tuotanto- ja toimintamallien uudistamista sekä digitalisaatiota. Rakennetuen tavoitteena on edistää luovien alojen työpaikkojen lisääntymistä ja sitä, että luovien alojen osuus nousee merkittävästi nykyisestä bkt-osuudesta vuoteen 2026. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan osaltaan luovan talouden tiekartan tavoitteita.

- Elpymisrahoituksella pystymme tukemaan laajasti kulttuurikentän erilaisia toimijoita. Tarkoituksena on, että tuettavien hankkeiden kautta saadaan liikkeelle sellaista muutosta, jonka avulla alan kasvumahdollisuudet parantuvat, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 118. Tukea myönnettiin 20 hankkeelle. Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetukea myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriöstä yhteensä 30 miljoonaa euroa. Ensimmäinen hakukierros toteutettiin vuonna 2021, jolloin avustuksia myönnettiin yhteensä neljä miljoonaa euroa ja toinen vuonna 2022, jolloin myönnettiin 13,72 miljoonaa euroa. Neljäs ja viimeinen hakukierros on tarkoitus toteuttaa vuodenvaihteessa 2023-2024.

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla vauhditetaan kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Ohjelma jakautuu neljään pilariin, joista kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki sisältyy pilariin kolme: Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi.

Lisätietoja: asiantuntija Sanna Käyhkö, p. 0295 330 111

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU.

Kulttuuri