Hyppää sisältöön

Coronastöd för sammanslutningar som upprätthåller föreningshus 2021

Avustus

Understödet är avsett för sammanslutningar och stiftelser som upprätthåller hus av föreningshuskaraktär och vars verksamhet har försvårats eller hindrats på grund av restriktionerna och rekommendationerna med anledning av coronapandemin 1.4–31.12.2021. Understödet är avsett att täcka kostnaderna för underhållet av husen.

I den andra tilläggsbudgeten för 2021 har anvisats sammanlagt 3,5 miljoner euro för understöd som kan beviljas sammanslutningar inom kulturarvssektorn samt för kostnader för underhåll av föreningshus och Folkets hus. Tiden för ansökan om understöd för sammanslutningar inom kulturarvssektorn löpte ut den 23 juni 2021 och för understöden ska användas högst 1,5 miljoner euro. Avsikten är att resten av anslaget ska användas till att täcka kostnaderna för underhållet av föreningshus.

Ansökningstiden börjar den 23 augusti 2021 och går ut den 23 september 2021 kl. 16.15. Ansökningar som kommer in efter ansökningstidens slut kan inte beaktas.

Lämna gärna in ansökan redan före den sista ansökningsdagen så att vår e-tjänst inte överbelastas.

Sammanslutningen som ansöker om stöd ska i god tid försäkra sig om att sammanslutningens fullmakter att uträtta ärenden är i ordning. Ansökan kan inte lämnas in utan behövliga fullmakter. De obligatoriska uppgifterna ska matas in i e-tjänsten innan ansökan kan skickas (mer information finns i anvisningen för att använda e-tjänsten).

Klicka på rubrikerna nedan för att få fram anvisningen för ansökan. Under punkten Bilagor till ansökan finns en förteckning över de bilagor som behövs och en länk till den obligatoriska bilageblanketten.

OBS! Tjänsten för elektroniska ärendefullmakter är överbelastad. Om du inte kan lämna in ansökan via e-tjänsten kan du göra ansökan på en blankett. Ansökan undertecknas och sänds skannad med bilagor till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo(at)minedu.fi.

Handlingarna ska skickas som enhetliga och tydligt namngivna pdf- eller doc-filer (inte enskilda sidor som separata filer, inte bildfiler). Om filernas storlek överstiger 10 megabyte, ska försändelsen delas in i flera e-postmeddelanden. Sökanden kan inte ladda upp sin ansökan till en extern molntjänst.

Ansökningsformulär

Ytterligare information

Undervisnings- och kulturministeriet, sakkunnig Sanna Käyhkö (tfn 02953 30111, kontakt per telefon kl. 9 -11)

Finlands Hembygdsförbund, projektsekreterare-informatör Kalle Nikander (tfn 046 567 3997, kontakt per telefon kl. 13 -15) [email protected]

Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd