Hoppa till innehåll

Nya medlemmar i styrelsen för Finlands filmstiftelse

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2012 7.58
Pressmeddelande -

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har tillsatt styrelsen för Finlands filmstiftelse för perioden 2013-2015. Det är frågan om att ersätta de medlemmar som suttit i styrelsen den tid som bestämmelserna föreskriver.

Den nya styrelsen består av (vicemedlem inom parentes)beställare av samproduktioner Erkki Astala (ansvarig producent Mikko Aromaa), regissören Saara Cantell (regissören Aku Louhimies), VD Liisi Jauho (VD Kimmo Lohman), programchefen Matti Paunio (producenten Kaisa Herlevi), producenten Liisa Penttilä (producenten Petri Jokiranta) och VD Antti Toiviainen (filmdistributionschefen Katariina Nyman).

Enligt Finlands filmstiftelses regler utser undervisnings- och kulturministeriet, efter att ha hört centrala aktörer inom filmbranschen, en ordförande samt minst tre och högst åtta medlemmar samt personliga vicemedlemmar för styrelsen för en period på tre kalenderår. Ordföranden har inte en viceordförande. Medlemmarna utses för högst två på varandra följande perioder, och de bör vara sakkunniga inom filmbranschen.

Den nuvarande styrelsens ordförande och övriga medlemmar tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet i december 2010. För perioden 2011-2013 utsågs då Georg Dolivo till ordförande och till medlem Liisa Akimoff (vicemedlem Virpi Suutari).


Ytterligare information: kulturrådet Leena Laaksonen (UKM), tfn 0295 3 30175