Hoppa till innehåll

Närmare 14 miljoner euro i understöd för anordnande av småbarnspedagogik för barn som kommit från otrygga förhållanden

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2023 14.44
Pressmeddelande

Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson har beviljat 13,7 miljoner euro i statsunderstöd för anordnande av småbarnspedagogik för barn som kommit från otrygga förhållanden. Understöden gäller småbarnspedagogik som anordnats 2023.

Understödet är avsett för att främja möjligheterna för barn utan hemkommun som söker eller får tillfälligt skydd, söker internationellt skydd eller saknar uppehållsrätt (s.k. papperslösa barn) att delta i högklassig småbarnspedagogik. Genom understödet uppmuntras kommunerna att ordna småbarnspedagogik för dessa barn. Kommunerna får inte statsandel för att ordna småbarnspedagogik för barn som saknar hemkommun.

Understöd beviljas till kommunerna för de kostnader för anordnande av småbarnspedagogik som uppkommit under perioden 1.1–31.12.2023.

- Det är fint att man i kommunerna har erbjudit småbarnspedagogik till barn som är i utsatt ställning. Det är viktigt att alla barn får tillgång till småbarnspedagogik av hög kvalitet. För dessa barn är det särskilt viktigt att få delta i småbarnspedagogik. Deltagandet stöder barnens uppväxt, utveckling och lärande samt möjliggör en trygg vardag, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Understödet beviljades till 123 anordnare av småbarnspedagogik till ett belopp på sammanlagt 13 683 457 euro.

Understödet är en fortsättning på motsvarande statsunderstöd som delades ut i slutet av 2022. Understödet för 2023 delas ut med stöd av 46 § som fogats till lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Beviljade understöd 

Utlysningen 

Mer information:

  • Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, tfn 0295 330 386
  • Marjaana Larpa, regeringsråd, tfn 0295 330 480
Småbarnspedagogik Utbildning