Hoppa till innehåll

Museernas statsandelar fördelade för nästa år

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2023 14.36
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Sari Multala har fastställt priset per enhet för statsandelen och antalet årsverken för museer 2024. Två nya museer godkändes som berättigade till statsandel: Lovisa stads museum och Kristinestads stadsmuseum Carlsro.

Nästa år uppgår statsandelarna för museer till sammanlagt 53 717 000 miljoner euro, vilket innebär en ökning på drygt en miljon euro jämfört med förra året. Museerna har anvisats sammanlagt 1 295 årsverken. Priset per enhet för ett årsverke har fastställts till 85 071 euro inklusive mervärdesskatt. I priserna per enhet ingår en indexhöjning på 2,2 procent.

År 2024 uppfyller sammanlagt 127 museer villkoren för statsandel enligt museilagen. Museernas statsandel består av s.k. basfinansiering som beviljas alla museer som omfattas av statsandel samt av tilläggsfinansiering som beviljas regionala och riksomfattande museer på basis av regionala och riksomfattande uppgifter.

Postmuseet, som drivs av stiftelsen Postmuseum, utnämndes till ett nytt museum med riksansvar med specialområdet kommunikation, spel, post och digitalt liv.

Dessutom fastställde minister Multala finansieringsplanen för basfinansieringen av museernas statsandel och för den riksomfattande tilläggsfinansieringen 2025–2027. När det gäller museer med regionalt ansvar inleddes den nya finansieringsperioden för finansieringen av regionala uppgifter redan 2023, eftersom den omfattar åren 2023–2026.

Statsandelarna för museer, finansieringsplanen för basfinansieringen och för tilläggsfinansieringen för museer med riksansvar samt finansieringsplanen för museer med regionalt ansvar finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Besluten förutsätter att riksdagen godkänner budgetpropositionen för nästa år.

Finansiering av museerna: statsandelar och finansieringsplaner

Ytterligare information: Eeva Teräsvirta, kulturråd, tfn 029 533 0082