Hyppää sisältöön

Museoiden valtionosuudet ensi vuodelle jaettu

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2023 14.36
Tiedote

Kulttuuri- ja tiedeministeri Sari Multala on vahvistanut museoiden valtionosuuden yksikköhinnan ja henkilötyövuosimäärät vuodelle 2024. Uusia museoita valtionosuuden piiriin hyväksyttiin kaksi. Ne ovat Lovisa stads museum ja Kristiinankaupungin kaupunginmuseo Carlsro.

Museoiden valtionosuuksien kokonaismäärä ensi vuonna on yhteensä 53 717 000 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoteen reilu miljoona euroa. Museoille osoitettuja henkilötyövuosia on yhteensä 1 295. Henkilötyövuoden arvonlisäverolliseksi yksikköhinnaksi on vahvistettu 85 071 euroa. Yksikköhintoihin on tehty 2,2 % indeksikorotus.

Vuonna 2024 yhteensä 127 museota täyttää lain mukaiset valtionosuuden edellytykset. Valtionosuuden edellytyksistä säädetään museolaissa. Museoiden valtionosuus koostuu kaikille valtionosuuden piirissä toimiville museoille myönnettävästä ns. perusrahoituksesta sekä alueellisten ja valtakunnallisten tehtävien perusteella myönnettävästä alueellisten ja valtakunnallisten museoiden lisärahoituksesta.

Uudeksi valtakunnalliseksi vastuumuseoksi nimettiin museo, joka Postimuseosäätiön ylläpitämä. Vastuumuseon erikoisalaksi vahvistettiin viestintä, peli, posti ja digitaalinen elämä.

Lisäksi ministeri Multala vahvisti museoiden valtionosuuden perusrahoitusta sekä valtakunnallista lisärahoitusta koskevan rahoitussuunnitelman vuosille 2025 – 2027. Alueellisilla vastuumuseoilla uusi rahoituskausi käynnistyi alueellisten tehtävien rahoituksen osalta jo vuonna 2023, ja se kattaa vuodet 2023 – 2026.

Museoiden valtionosuudet, perusrahoitusta ja valtakunnallisten museoiden lisärahoitusta koskeva rahoitussuunnitelma ja alueellisten vastuumuseoiden rahoitussuunnitelma löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Päätökset edellyttävät, että eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden talousarvioesityksen.

Museoiden rahoitus: valtionosuudet ja rahoitussuunnitelmat

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Eeva Teräsvirta, p. 029 533 0082