Hoppa till innehåll

Motions- och idrottsföreningarna får 4,6 miljoner euro för att utveckla föreningsverksamheten

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2022 11.02
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beviljat motions- och idrottsföreningar sammanlagt 4 615 200 euro i utvecklingsstöd för föreningsverksamheten. Med hjälp av föreningsstödet ökar man i synnerhet hobbyverksamheten med låg tröskel för barn och unga. Dessutom har det i regeringsprogrammet anvisats ett årligt tilläggsanslag för föreningsstödet i syfte att stödja utövandet av en hobby för barn och unga i mindre bemedlade familjer.

Sammanlagt 376 projekt beviljades föreningsstöd. Av dem är 145 en fortsättning på tidigare projekt och 231 nya utvecklingsprojekt. 

Med hjälp av föreningsstödet främjas och genomförs jämställda och jämlika möjligheter för barn och unga att utöva idrott och motion, särskilt genom verksamhet med låg tröskel.

- Coronapandemin har fått stora konsekvenser för föreningsverksamheten, dock på olika sätt runtom i landet. Vissa föreningar har lyckats öka antalet aktiva under coronapandemin, medan andra strävar efter att återställa antalet aktiva till samma nivå som före pandemin, konstaterar minister Kurvinen.

Bland projekten finns i år särskilt många som går ut på att minska antalet unga som marginaliseras. Verksamheten utvecklas antingen genom att föreningen inrättar egna grupper för i synnerhet unga över 13 år, tar med unga i utvecklingen av föreningen eller skolar upp unga för uppgifter som tränare, funktionärer eller domare. Dessutom finns det projekt där föreningen går in för att genomföra åtgärder som de unga själva önskat sig eller föreslagit.

- Med tanke på föreningarnas livskraft är det bra att barn och unga får sin röst hörd och att föreningarna också utvecklar sin verksamhet i enlighet med vad de föreningsaktiva själva förväntar och önskar sig av den.

Föreningsstödet delas årligen ut till så många olika föreningar som möjligt. I år beviljades understöd till 85 nya understödstagare. Vid bedömningen av beviljandet av understöd beaktar man om sökanden har fått statsunderstöd under tidigare år samt hur mycket sökanden har fått totalt under olika år.

Vid den inbördes bedömningen av projekten har man strävat efter att främja gemensamma projekt för föreningar, eftersom flera föreningar då kan omfattas av understödet. Projektens effekter bedöms i förhållande till föreningens verksamhetsmiljö. Effekterna är större om föreningens utvecklingsprojekt är regionalt, det vill säga om verksamheten utvecklas över kommungränserna.

Beviljade understöd samt information om utvecklingsstödet för föreningsverksamhet

Mer information: Sari Virta, överinspektör, tfn 0295 330 37

Lisätietoja: ylitarkastaja Sari Virta, p. 0295 330 377
 

Antti Kurvinen Idrott